BYGG OG INDUSTRI

20141210_Thora Storm nærmer seg_05_ref prosjekt nettsiden.jpg

Thora Storm vgs

Prosjektering og rådgiving 

Kombinert nybygg og rehabilitering av eksisterende verneverdig bygning. Det ferdige bygget er lavenergi/passivhus. Prosjektet inkluderer også ny flerbrukshall. 

Ullerntunet bo- og omsorgssenter

prosjektering og rådgiving

Vi har gjort prosjektering og rådgiving av alle fag i prosjektet med etablering av nytt og moderne bo- og omsorgssenter i Oslo. Bygget er passivhus og inneholder 144 beboerrom samt lokaler til glede for nærmiljøet. I sentrum av bygget er en eldre verneverdig bygning som er totalrehabilitert og på hver side er det nye fløyer med pasientrom, serveringssted og p-kjeller. 

 

 

Ladebyhagen

prosjektering

Ladebyhagen trinn 1 inneholder 74 leiligheter på Lade i Trondheim og ble ferdigstilt høsten 2014. I tillegg er det næringsarealer på gateplan. Vi har gjennomført prosjektering av alle fagområder. 

_I8A9757_ref pro nettsiden.jpg

Brattørkaia 15

 

Brattørkaia 15 er et kontorbygg på ca 20.000 kvm som utgjør en del av utbyggingen på Brattøra. Bygget har flere leietakere hvor Direktoratet for Naturforvaltning er den største. Prosjektet inkluderte et offentlig underjordisk parkeringsanlegg på ca 6.000 kvm. Bygget ble levert som passivhus og sertifiseres som BREEAM «Very good». 

 

Østbanehallen "Ø"

næring

Østbanehallen stod opprinnelig ferdig i 1854 og har nå vært gjennom en omfattende ansiktsløftning med fokus på å forene det gamle med det nye. Nye Østbanehallen inneholder et bredt spekter av kvalitets- og servicebevisste forretninger og restauranter.

 

Universitetet i ÅS

Rehabilitering av urbygningen, NMBU

Bygget ligger sentralt på campusområdet for NMBU. Bygningen har i hundre år vært et sentralt bygg for det som tidligere var Norges landbrukshøgskole, NLH. 

Rehabiliteringen av Urbygningen skal gi et generelt, moderne, funksjonelt og fleksibelt undervisningsbygg med økt tilgjengelighet, samtidig som rehabiliteringen ivaretar kulturhistoriske verdier.