ARKITEKTUR, UTVIKLING OG ANALYSE

Regjeringskvartalet

Arkitektur/plan

På vegne av Statsbygg utarbeider tegn_3 og Rambøll rom- og funksjonsprogram for nytt regjeringskvartal i Oslo.

Les mer om prosjektet på tegn_3s nettsider.

Hatlane skole_nett.jpg

Hatlane skole og idrettshall

ARKITEKTUR, INTERIØR, LANDSKAP

tegn_3 vant plan- og desingkonkurranse om Hatlane skole i Ålesund høsten 2010. Prosjektet hadde konkurransens beste løsninger for bl.a. funksjonene og arealbruk. Det er lagt stor vekt på å skape en spennende og utfordrende skole med plass for gode og varierte læringsarenaer inne og ute.

Les mer om prosjektet på tegn_3s nettsider.

 

 

Ferdig_Illustrasjon_dus_versjon_nettsiden.jpg

Tosterødberget

ARKITEKT/LANDSKAP/PLAN

tegn_3 fikk vinteren 2014 i oppdrag av Østfold fylkeskommune å utarbeide skisseprosjekt, samt regulering for Halden videregående skole, avdeling Tosterødberget. Prosjektet består av nytt hovedbygg og begrenset oppdatering av eksisterende verkstedbygg. Prosjektet blir bygget med massivtre-elementer.

Les mer om prosjektet på tegn_3s nettsider.

 

 

 

Se også vårt datterselskap, tegn_3s referanseprosjekter: http://www.tegn3.no/prosjekter