ÅF er tildelt rammeavtale med Bane NOR

Rammeavtalen gjelder utredninger, hovedplaner og offentlige planer. Foruten ÅF i Sverige og datterselskapet tegn_3 er Atkins med som hovedpartner i avtalen.

Bane NOR vil ha stort trykk på et omfattende planarbeid de nærmeste årene for å tilfredsstille ambisjonene i Nasjonal Transportplan og for å kunne sikre en god gjennomføring av prosjektene.

- Med denne avtalen får vi muligheten til å bidra inn i noen av Norges viktigste samfunnsprosjekter. ÅF i Sverige bidrar med sin omfattende jernbanetekniske kompetanse og sammen med øvrige partnere utgjør vi et sterkt team for Bane NOR, sier Håkon Dragsund, avdelingsleder region øst i ÅF Engineering.

Rammeavtalen har en varighet på fire år med to opsjoner på to år hver. 

Søsterselskapet ÅF Advansia har nylig også skrevet under en rammeavtale med Bane Nor på prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse.

Bildet: F.v. Arnfinn Hardersen (ÅF), Gorm Frimannslund (CEO Bane NOR) og Anne Kristin Ranvig (ÅF)  

Bildet: F.v. Arnfinn Hardersen (ÅF), Gorm Frimannslund (CEO Bane NOR) og Anne Kristin Ranvig (ÅF)