tegn_3 og ÅF skal jobbe med byutvikling i Bodø

 

Ideskisse fra Hålogalandsgata i Bodø, laget av Anna Holand i ÅF Engineering.

Ideskisse fra Hålogalandsgata i Bodø, laget av Anna Holand i ÅF Engineering.

tegn_3 og ÅF Engineering med samarbeidspartnere har fått i oppdrag av Bodø kommune å lage et forslag til et urbant utviklingskonsept for Rønvikjordene i Bodø.

Rønvikjordene ligger i forlengelsen av lufthavnsområdene og skal transformeres til en helt ny bydel. Bodø er en av landets raskest voksende byer. Ifølge prognosene skal befolkningen vokse med opptil 17 000 innbyggere frem til 2040. En vekst på opp mot 35 % i løpet av en generasjon vil stille høye krav til hvordan byen utvikles. Kommunens målsetning er å bli verdens smarteste by.

Bodø har realisert flere viktige prosjekter i bykjernen – bl.a. Kulturkvartalet. Nå skal prinsippene for videre vekst fastlegges, hvor Rønvikjordene har en strategisk viktig posisjon som forbindelse til både eksisterende rekreasjonsområdet og til ny by når dagens flyplass relokaliseres.  

- Dette er et av de mest spennende byutviklingsprosjektene i Norge for tiden og det blir skikkelig gøy å gå i gang med oppgaven. Urbanisme er et av satsningsområdene våre og sammen med våre samarbeidspartnere stiller vi med et sterkt team, sier Pål Erik Olsen, avdelingsleder tegn_3 Oslo.

Teamet består av tegn_3, SLA landskapsarkitekter, ÅF Engineering, Norsk landbruksrådgivning, Ecofact og Scansurvey. Det er tre team med i konkurransen hvor det foretrukne forslaget vil bli videreført til en områdereguleringsplan for Rønvikjordene.

- Vi ønsker å utforske mulighetene for å lage et «blågrønt» byområde der urbant jordbruk, overvannshåndtering, grønn mobilitet og livskvalitet kobles med klassiske urbane strukturer og kvaliteter. Målet er å lage et forslag som gjør at folk flytter til byen fordi Bodø er stedet de mest av alt ønsker å flytte til, ikke fordi de må, avslutter Pål Erik.

tegn_3 har nylig gjennomført en kartlegging av nærmiljøkvaliteter i Rensåsparken og ser fram til et videre samarbeid med Bodø kommune.

Arkitektkontoret tegn_3 er heleid av ÅF Engineering og sammen utgjør vi et av Norges største rådgivermiljøer.