Bygningers verdiskapning

Bildet er fra workshopen arrangert av Bygg21.

Bildet er fra workshopen arrangert av Bygg21.

Hva gir bygninger verdi? ÅF Engineering og tegn_3 har i samarbeid med NTNU på oppdrag fra Bygg21 gjennomført et dypdykk i hvordan formålsbygninger skaper verdi for eier, brukere og samfunn.

Nå er studien ferdig og resultatet fra arbeidet kan leses i rapporten ”Bygningers verdiskapning”. Bygg21 skal bruke rapporten til å utvikle prinsipper for bærekraftig kvalitet for fremtidens bygg og områder.

- Endelig har vi en samling av nasjonale og internasjonale kunnskapskilder om hva som gir bygget verdi, sier Bygg21-direktør Sverre Tiltnes.

I forbindelse med lanseringen av rapporten arrangerte Bygg 21 en åpen frokostworkshop hvor Kjersti Bjørkeng Størdal fra ÅF holdt innlegg om bygningers verdiskapning.

 

Les mer på Bygg21: Kunnskapsstudie om bygningers verdiskapning
Her ligger også selve rapporten. 

Bildet: Kjersti Bjørkeng Størdal, Utvikling og analyse.

Bildet: Kjersti Bjørkeng Størdal, Utvikling og analyse.