Seminar: Fremtidens campus

Bildet: Siri Hunnes Blakstad, ÅF holder innlegg om arbeids- og læringsformer.

Bildet: Siri Hunnes Blakstad, ÅF holder innlegg om arbeids- og læringsformer.

Hvordan sikre at campusene har en arkitektur som fremmer gode lærings- og arbeidsmiljø samtidig som de er arealeffektive?

Dette var agendaen for seminaret Kunnskapsdepartementet og Statsbygg arrangerte i 9. mai for universitets- og høyskolesektoren. Siri Hunnes Blakstad og Kjersti Bjørkeng Størdal fra ÅF og tegn_3 holdt innlegg om sine erfaringer innen campusutvikling.

- En viktig forutsetning for å nå regjeringens mål for kvalitet gjennom strukturreformen, er at institusjonenes campuser har en arkitektur som fremmer godt lærings- og arbeidsmiljø, samtidig som de er arealeffektive, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i et sitat på regjeringen.no.

I løpet av seminaret belyste forskere og ledere fra inn- og utland noen av de problemstillingene ledere av institusjonene støter på. Målet er at deltakerne skal lære av hverandres erfaringer og det skal inspirere til god ledelse ved utvikling og bruk av campus og bygg.

Fremtidens arbeids- og læringsformer

ÅF Engineering og datterselskapet tegn_3 er involvert i flere campus-prosjekt i Norge, blant annet i for universitetene i Trondheim, Ålesund og Harstad. 

Ifølge Siri Blakstad Hunnes, direktør og viseadm.dir. i ÅF, må vi forstå hvordan undervisning og forskning utvikler seg i forhold til campus sin rolle som virkemiddel. Vi ser nye læringsformer, dannelse av tverrfaglige forskningssenter, behov for ulike møteplasser og nye samarbeidsformer med samfunnet rundt campus. 

- Vi jobber forskningsbasert for å forstå universitetets behov og omgivelsenes betydning for å utvikle nye arbeids- og læringsformer, sier Siri.

Brukerinvolvering i sentrum

Kjersti Bjørkeng Størdal, seniorrådgiver i ÅF snakket om brukerinvolvering for campusutvikling. Hun presenterte hvordan og hvorfor brukere bør involveres i strategisk arbeidsplassutforming: Som kunnskapsbærer om dagens praksis og som endringsagent i egen organisasjon.  

- Endring av rom kan være et dyptgripende virkemiddel for organisatorisk endring – i ønsket eller uønsket retning. Derfor er det viktig at campusutvikling skjer med et strategisk blikk for øyet – både med hensyn på brukernes tilfredshet, men også med hensyn på organisasjonens mål og økonomiske rammer, sier Kjersti.

 

Se sendingen fra seminaret her: