Hva skal fremtidens campus på NTNU inneholde?

Ill. NTNU

Ill. NTNU

Dette er kjernen i hva ÅF og tegn_3 skal se på i prosjektet Kartlegging og konseptutvikling for NTNU Campusutvikling som er en del av masterplan for ny campus. 

NTNU skal i perioden 2016-2025 samle campus i Trondheim til området rundt Gløshaugen. Et stort og viktig tema for utvikling av campus er hvordan omgivelsene til ansatte og studenter skal utformes. Det vil si, hvordan skal de jobbe sammen? Hvor skal de møte hverandre og hvordan kan det legges til rette for at de skal lære mest og best når det nye campusområdet står ferdig? Hvilke rom og funksjoner skal campus ha?

Ill. Samling av campus NTNU i Trondheim. Copyright: NTNU

Ill. Samling av campus NTNU i Trondheim. Copyright: NTNU

På oppdrag fra Campusutvikling NTNU skal en prosjektgruppe satt sammen av fageksperter fra ÅF Engineering, tegn_3 og Architectopia lede arbeidet med å finne svar på disse spørsmålene.

- Vi fikk inn flere gode tilbud. Tildelingen er i hovedsak gjort på bakgrunn av teamets kompetanse og forståelsen av oppdraget som skal utføres, og det valgte teamet har vært best på nettopp dette, forteller Merete Kvidal, prosjektsjef for campusutvikling NTNU.

Prosjektgruppen vil samle kunnskap om organisasjonen som den er i dag, hvordan ansatte, studenter og andre bruker rommene og områdene, samt hvilke behov og ønsker gruppene har. Både bruk av arbeidsgrupper og kvantitative og kvalitative undersøkelser vil være sentralt i arbeidet som skal pågå fra mai 2017 og ut året. Kunnskapen skal brukes til å planlegge hva fremtidig campus skal inneholde.

Ill. copyright NTNU

Ill. copyright NTNU

- Vi er utrolig glade for å ha vunnet dette prosjektet og får være med å utforme fremtidens campus i Trondheim. ÅF og tegn_3 har Norges sterkeste miljø på arbeidsplassutforming og utvikling og analyse, og det er en av grunnene til at vi har kommet inn her, sier Kjersti Bjørkeng Størdal, seniorrådgiver i ÅF.

Resultatet fra delprosjektet Kartlegging og konseptutvikling inngår sammen med delprosjektene for fysisk plan og faglig lokalisering i masterplan for samlet campus i Trondheim. Masterplanen skal behandles i NTNUs styre i desember 2017.

ÅF har tidligere bidratt i blant annet utforming av kvalitetsprogram, program for involvering og rapport om overordnet lokalisering for NTNU Campusutvikling. I tillegg har tegn_3 sammen med WSP prosjektledelse for delprosjektet fysisk plan som går parallelt med prosjektet for kartlegging og konseptutvikling.

 

Les mer om NTNU campusutvikling: NTNU campusutvikling