Årets anlegg 2016: E6 Frya-Sjoa

Bildet: F.v. Bård Pettersen og Børre Bekkelien, ÅF Engineering på årets Byggegalla. Foto: Byggeindustrien.

Bildet: F.v. Bård Pettersen og Børre Bekkelien, ÅF Engineering på årets Byggegalla. Foto: Byggeindustrien.

E6 Frya-Sjoa ble 29.3. kåret til Årets anlegg 2016 under årets Byggegalla i Oslo.

Dette har vært den største veiutbyggingen i Norge de siste årene og 17.desember i fjor åpnet den 33 km lange strekningen gjennom Gudbrandsdalen.

I juryens begrunnelse heter det bl.a.:

«E6 Frya-Sjoa er et forbilledlig eksempel på hvordan et stort inngrep, i et kulturlandskap av nasjonal verdi, har underordnet og tilpasset seg landskapet. Nye E6 smyger seg gjennom landskapet på en måte som om den alltid har ligget der. 33 kilometer vei med tunneler og brukonstruksjoner med fremragende ingeniørkunst og arkitektur av vår tid. Prosjektet har stor samfunnsnytte og imponerer med solid og omsorgsfull gjennomføring særpreget av tillit og samhandling mellom aktørene. Resultatet er blitt en miljøtilpasset, trafikksikker og vakker vei som tar både naboene til veien og trafikantene på alvor Et vellykket prosjekt som til fulle tjener sin hensikt.»

Bildet: E6 Vinstra-Sjoa Foto: Arild Solberg, Statens vegvesen.

Bildet: E6 Vinstra-Sjoa Foto: Arild Solberg, Statens vegvesen.

ÅF Engineering AS har stått for prosjektering av parsellen Vinstra-Sjoa. Vi har hatt ansvar for å lage byggeplan med utarbeidelse av konkurransegrunnlag og arbeidstegninger samt oppfølging i byggetid av Vinstra-Sjoa i Gudbrandsdalen. Parsellen er parsellen er ca. 16 km lang og inkluderer bl.a. Teigkamptunnelen på 3,6 km og ca 20 nye konstruksjoner. Prosjekteringsoppdraget startet høsten 2011 og har pågått fram til nå.

Vi er stolte og glade for denne prisen, og kan nå sette et verdig punktum for et meget godt prosjekt.

Gratulerer til alle og takk til Statens vegvesen for et godt samarbeid!

Les mer om prosjektet og Årets anlegg i Byggeindustrien: E6 Frya-Sjoa kåret til Årets Anlegg 2016

 

Bård Pettersen
Prosjekteringsleder