ÅF signerer eksklusiv rammeavtale for tekniske tjenester på Follobanen med Bane NOR

Follobanen_tunnelarbeider-og-samleband_Accione Ghella Joint Venture.jpg

Avtalen dekker tekniske tjenester til Bane NOR i Follobaneprosjektet innenfor områdene jernbaneteknikk, tunnelboring/TBM og bygg/anleggstekniske fag. Oppdraget i rammeavtalen er å støtte Follobaneprosjektet med kompetanse inn i byggherres organisasjon og utføre tredjeparts verifikasjon, tekniske vurderinger og studier.

- Den nye Follobanen er Norges hittil største samferdselsprosjekt og vil halvere reisetiden mellom Oslo og Ski når den tas i bruk. Med lokalisering på det sentrale Østlandsområde, hvor ÅF har flere kontorer, er dette en svært spennende mulighet for oss. Vi ser fram til å bidra til en sikker og god gjennomføring av utbyggingen av Follobanen sammen med Bane NOR, sier Rune Hardersen, adm.dir ÅF Norge.

Bildet: Kontraktsignering fredag 17.11.2017 mellom f.v. Rune Hardersen, ÅF og BaneNOR.

Bildet: Kontraktsignering fredag 17.11.2017 mellom f.v. Rune Hardersen, ÅF og BaneNOR.

ÅF stiller med sterk lokal og internasjonal kompetanse og har med seg det spanske konsulentselskapet TYPSA som en sentral partner.

- I praksis betyr dette at vi får brukt hele vår faglige bredde på tvers av ÅF både i Norge og internasjonalt gjennom ÅF i Sverige og i Sveits, sier Anton Husøy, direktør Infrastruktur, ÅF Engineering.

Rammeavtalen har oppstart i 2018 og går over fire år + ett års opsjon.

Bilde øverst: Massen fraktes ut på samlebånd ved tunnelarbeider under Ekebergåsen. Kreditering: Accione Ghella Joint Venture