Ny skole i tre skal samle Tiller

Illustrasjon: Arkitema Architects

Illustrasjon: Arkitema Architects

Arkitema Architects og ÅF Engineering har vunnet konkurransen om ombygging og utvidelse av Tiller videregående skole (vgs) sør i Trondheim.

Dette er en stor og spennende jobb for ÅF Engineering, som leverer alle ingeniørfagene i tillegg til prosjekteringsledelse.

Skolen skal utformes i tre med solcellepaneler på taket og bli et sentralt knutepunkt på Tiller, med fokus på kunnskap, kultur og samfunn.

Prosjektet på 19500m2 vil bedre utdannings- og oppholdsmulighetene ved skolen, som i dag rommer 650 studenter. Med den nye planen blir det plass til 800 studenter på et campus som relativt enkelt kan utvikles videre, og dermed gi plass til de 1000 studentene en forventer her i 2030.

I tillegg til å skape mer plass og bedre vilkår for studenter er det meningen at skolen åpnes for lokalsamfunnet og dermed blir et samlingssted for hele Tiller. Derfor har vinnerforslaget en hovedgate som kan holdes åpen utenom skoletiden. Her vil besøkende få tilgang til kantine, kafe, auditorium og bibliotek, som vil styrke byens kulturtilbud.

Miljøvennlig og fleksibelt vinnerforslag

Den dominerende bruken av tre, både utvendig, konstruktivt og innvendlig vil skape en oppsiktsvekkende bygning som understreker skolens miljøaspekt. På de skrå takflatene i nybygget er det plassert solcellepaneler og ellers tekkes taket med en lys papp, mens taket på eksisterende bygg tekkes med Sedumtak med beplantning på. For å oppnå kommunens ambisiøse energikrav etterisoleres utvendig fasade i eksisterende bygg.

- Prosjektet har høye miljøambisjoner og vi ser fram til å bruke hele vår faglige bredde til å skape fremtidens Tiller vgs i samarbeid med Arkitema, oppdragsgiver og brukergruppene ved skolen, sier Hallstein Ødegård, avdelingsleder i ÅF Engineering.

- Bygget får en markant arkitektur som signaliserer at her skjer det noe viktig og pirrer nysgjerrigheten. Vi har søkt å skape en fleksibel ramme om en skole i endring. Vår plan gir rom for ulike undervisningsprinsipper og endringer over tid. Samtidig blir det et miljøvennlig bygg der miljøvennlig materialbruk er i fokus. Til sammen gir det et prosjekt som folk på Tiller forhåpentligvis blir stolte av og som vi tror kommer til å gjøre en forskjell for de mange menneskene som kommer til å bruke skolen i fremtiden, sier Astrid Charlotte Seeberg, forretningsområdesjef i Arkitema.