Arbeidsplassrådgiver for Bergen kommune

Bergen kommune ønsker å ta grep for å bli en enda mer attraktiv arbeidsplass ved hjelp av strategisk arbeidsplassutforming.

Vi har i den forbindelse vært hyret inn som rådgiver i prosessen, og har hjulpet dem med å forberede en politisk sak som ble vedtatt før jul og skal danne rammene for utforming av kontorarbeidsplasser i kommunen.

Bergen kommune vil kunne oppnå store besparelser både arealmessig og økonomisk, men den største gevinsten vil kunne være å tilrettelegge for å jobbe bedre og smartere sammen!

Les sak på nrk.no fra desember: Kommunen har over 30 kvadratmeter kontorplass per ansatt

Bildet viser Bergen rådhus. Foto: Ann-Kristin Loodtz/Bergen kommune.

Bildet viser Bergen rådhus. Foto: Ann-Kristin Loodtz/Bergen kommune.