ÅF inngår stor rammeavtale med Statens vegvesen Region nord

Foto: Tidlig vinter i tromsdalen av Mark Ledingham, Tromsø kommune.

Foto: Tidlig vinter i tromsdalen av Mark Ledingham, Tromsø kommune.

I skarp konkurranse har ÅF blitt tildelt rammeavtale med Statens vegvesen Region nord for levering av flerfaglige ingeniørtjenester til kommende veiprosjekter.

Dette betyr at ÅF vil være en hovedleverandør av flerfaglige planleggingstjenester som konstruksjoner, vei, vann og avløp, geoteknikk m.m. Rammeavtalen har en estimert årlig verdi på 200 millioner kroner. Avtalen gjelder for to år med opsjon på forlengelse ut 2020.

Denne kontrakten er den største rammeavtale ÅF har inngått i Norge noen gang. Vi er ydmyke og stolte over tilliten Statens vegvesen viser oss som en av sine hovedleverandører for planlegging av nye veiprosjekter. Vi har mange dyktige medarbeidere med bred og tverrfaglig kompetanse som ser fram til å ta fatt på oppgavene med planlegging og bygging av infrastrukturprosjekter i landsdelen.

Vi etablerer oss i Tromsø

Det skjer mye i nord, og vi har ambisjoner om å være en del av denne utviklingen. Vi har allerede etablert et kontor i Tromsø og ønsker å bygge et eget prosjekteringsmiljø her som vil samarbeide tett med vårt kontor i Trondheim og de andre ÅF-kontorene i Norge og i Sverige. Samarbeidet med Statens vegvesen gir grunnlag raskere oppbygging av vårt tromsøkontor samtidig som ressurser og kompetanse fra våre fagmiljø på hele Nordkalotten, inklusiv Kiruna, Luleå og Umeå vil bli trukket med i oppgaveløsningene for regionen.

Rammeavtalen omfatter følgende hovedfag:

- Konstruksjoner i stål og betong, vei, tunnel, fergekai
- LARK, landskaps- og grøntfaglig planlegging
- Geologi, geoteknikk, elektro, automasjon, belysning
- Miljø, naturmangfold, kulturminner

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Kristian Reinertsen, administrerende direktør
Kristian.reinertsen@afconsult.com
Tlf. 930 90 545

Arnfinn Hardersen, direktør Infrastruktur
Arnfinn.hardersen@afconsult.com
Tlf. 908 44 803