Urbanismesatsing i tegn_3

Alv Skogstad Aamo, tidligere partner og leder av urbanismegruppen i DARK arkitekter, går over til tegn_3 for å lede og styrke urbanismesatsingen vår.

tegn_3 har som del av Reinertsen-konsernet hatt en sterk vekst de senere år og har i dag 60 arkitekter, planleggere og landskapsarkitekter fordelt på kontorene i Trondheim og Oslo. Alliansen mellom Reinertsen og ÅF i Norge har gitt tegn_3 nye faglige nettverk mot bl.a. urbanismemiljøet hos ÅF i Sverige, samtidig som tegn_3 i Norge er blitt del av et bredt tverrfaglig konsulentmiljø. ÅF Reinertsen har et godt samarbeid med ÅF Advansia og ÅF Lighting. Dette gir et godt grunnlag for å løse oppdrag innen byplanlegging og urbanisme.

Skogstad Aamo er ansatt som fagansvarlig for å lede arbeidet med å videreutvikle og styrke urbanismekompetansen og -ressurser i tegn_3. Han har lang og variert erfaring fra IN’BY, Fjordbykontoret og DARK arkitekter. Skogstad Aamo har i de senere år vært ansvarlig for en rekke konkurranser, reguleringsprosesser og utredningsoppdrag for både offentlig og private oppdragsgivere. Han ser fram til å utvikle urbanismefaget i tegn_3 som et bindeledd mot ÅF Reinertsens tekniske og samfunnsmessige kompetanse i en skandinavisk kontekst.  

Vi ser et økende behov for kompetanse på byutvikling for å sikre gode og bærekraftige steder å leve og jobbe i framover. Vi er derfor veldig glad for å få Alv til å lede denne satsingen. Vi ønsker han varmt velkommen til tegn_3 og ÅF Reinertsen.

 

Bildet: Alv Skogstad Aamo Foto: Tom Gustavsen

Bildet: Alv Skogstad Aamo Foto: Tom Gustavsen