Vi har vunnet skisse- og forprosjekt på oppgradering av Oslo bussterminal

Mer enn 60 000 mennesker er innom Oslo bussterminal Galleriet hver dag, men bygningen er per i dag lite verdsatt både av tilreisende og byens innbyggere.

Ny bussterminal er fremdeles mange år unna og Akershus kollektivterminaler (AKT) ønsker derfor å gjøre terminalen mer moderne, mer inviterende og tryggere enn den oppleves i dag.

tegn_3, ÅF Reinertsen og ÅF Lighting skal i samarbeid med AKT utarbeide skisse- og forprosjekt for oppgradering og utbedring av bussterminalen. Området er dårlig tilpasset dagens bruksmønster og vi ønsker derfor å finne løsninger for å gjøre reiseopplevelsen bedre for tusenvis av mennesker hver dag. Siden bussterminalens levetid er begrenset i påvente av ny terminal ønsker vi spesielt å utforske mulighetene som finnes innenfor midlertidige byromstiltak siden disse ikke bare kan være svært virkningsfulle, men også kan være svært kostnadseffektive