Nye Bakklandet i Trondheim åpnet denne uken!

ÅF Reinertsen og tegn_3 har jobbet med oppgradering av unike Bakklandet i Trondheim, og onsdag 25.5. var det offisiell åpning med varaordfører Hilde Opuku.

 

Miljøpakken i Trondheim kommune har nå sluttført arbeidet med oppgradering av bygatene på Nedre Bakklandet hvor målet har vært å tilrettelegge for syklende og fotgjengere samtidig som gaterommets særpreg og lokale funksjon er ivaretatt.

Nedre Bakklandet en av de historisk viktigste bygatene i Trondheim. Det har vært spesielt utfordrende å sikre et urbant og funksjonelt gategulv som matcher den antikvariske lave trehusbebyggelsen. Bylivet med de trange idylliske gatene langs Nidelven skaper en unik atmosfære og området valfartes av turister hver sommer.

ÅF Reinertsen og tegn_3 startet prosjekteringen av gatene allerede vinteren 2013/2014, og i august i fjor startet Miljøpakken selve byggearbeidet. Gateopprustningsprosjektet som er del av en hovedsykkelrute i Trondheim strekker seg gjennom Nygata i sør til Bakke bru i nord på Nedre Bakklandet. Gatene har blitt oppgradert med brostein og sykkelheller samt separerte fortau, som er godt tilpasset miljøet med den gamle trehusbebyggelsen. Prosjektet innebar også planlegging av nedgravde avfallsløsninger. Det er også planlagt/prosjektert en flott liten plass der Nygata og Nedre Bakklandet møtes. Den vil bestå av en gressflate som skrår opp mot en buet sittekant ut mot Nygata. En hekk plantes mot planlagt bebyggelse i sør. Resten av plassen skal dekkes av granittheller som kontrasterende belegg mot gatesteinen i kjørearealet. Tre trær i grusdekke skal skjerme oppholdsarealet for trafikk, samtidig som trærne danner et grønt målpunkt i siktaksen når man kommer nordfra. Det blir belysning av trær og plass, med oppfordring til både opphold og gjennomgang sommer som vinter. 

«Det har vært både spennende og utfordrende å finne en linjeføring og definere bredder på ulike areal slik at det blir best mulig for myke trafikanter og en velfungerende gater for beboere, næringsdrivende og alle andre brukere,» forteller Kirsti B. Matheson og Eli Maria Eeg-Henriksen i prosjektet.

Trondheim kommune og beboerforeningen har sagt seg veldig fornøyd med resultatet og vi har fått en en gate som tilfredsstiller både estetikk, funksjon og lokalmiljø, inkludert gatens storartede byliv!

Fornøyde representanter fra tegn_3 og ÅF Reinertsen på åpningsdagen.

Fornøyde representanter fra tegn_3 og ÅF Reinertsen på åpningsdagen.