ÅF Reinertsen og tegn_3 er partner i nytt forskningssenter for miljøvennlig energi, ZEN!

NTNU og SINTEF blir vertskap for det nye forskningssenteret, The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (kalt ZEN) som nå får støtte fra Forskningsrådet sammen med syv andre sentre.

 

Senteret skal arbeide med løsninger for nullutslippsområder i smarte byer. Mer effektiv energibruk, produksjon og utnyttelse av fornybar energi vil bidra til bedre miljø lokalt og til å nå nasjonale klimamål. Gjennom senteret vil kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere samarbeide tett for å planlegge, utvikle og drifte nærområder uten klimagassutslipp.

Takk til alle dem som har jobbet så hardt med søknaden, og spesielt NTNU og SINTEF.

Vi er så glade for å kunne delta i dette spennende prosjektet!

Les mer her:

http://www.forskningsradet.no/prognett-energisenter/Nyheter/Norge_far_atte_nye_forskningssentre_for_miljovennlig_energi_FME/1254018452238?d=Touch

http://www.bygg.no/article/127675

Illustrasjon av Zero Village Bergen som utvikles av ByBo AS. Ill.: Snøhetta

Illustrasjon av Zero Village Bergen som utvikles av ByBo AS. Ill.: Snøhetta