tegn_3 bistår med ny sentrumsplan for kommunesenteret Sand i Nord-Odal!

Nord-Odal ønsker å stimulere til vekst og befolkningsøkning, og tegn_3 skal bidra med å utvikle kommunesenteret til et mer attraktivt sted.

 

Nord-Odal ligger sør i Hedmark; i det såkalte Glåmdalsområdet. Kommunen har cirka 5000 innbyggere og ønsker, som mange andre tilsvarende kommuner, å stimulere til vekst og befolkningsøkning. Som ledd i dette arbeidet skal kommunesenteret utvikles til et mer attraktivt sted, noe vi i tegn_3 er så heldige å få bidra til. Som et viktig bidrag til sentrumsutviklingen og sentrumsplanarbeidet gjennomføres det en begrenset plan- og designkonkurranse for nytt bank-, bibliotek- og boligbygg i sentrum.

Vi har gode erfaringer fra liknende oppdrag tidligere og ser frem til arbeidet med glede.

 

Lik og del gjerne oppslaget fra vår Facebook-side.

 

Pål Erik Olsen

Gruppeleder Plan, Oslo

 

Bilde: Nord-Odal kommune.

Bilde: Nord-Odal kommune.