Rammeavtale bru- og ferjekaiprosjektering for Statens vegvesen region midt

ÅF Reinertsen har i sterk konkurranse vunnet rammeavtale innen prosjektering av bru og ferjekai for Statens vegvesen region midt! Avtalen gjelder for perioden 2016-17 med opsjon for to nye år.

Oppdraget innebefatter seks deloppgaver som krever faglig bredde og god kompetanse av utførende konsulent. ÅF Reinertsen har satt sammen en prosjekteringsgruppe med lang erfaring og riktig kompetanse innenfor deloppgavenes fagområder.

Deloppgave 1: Prosjektering og planlegging av bruer og ferjekaier...
Deloppgave 2: Klassifisering og dispensasjoner
Deloppgave 3: Prosjekteringskontroll av bruer og ferjekaier
Deloppgave 4: Prosjektering av vedlikehold og fornying
Deloppgave 5: Inspeksjoner
Deloppgave 6: FoU, regelverk, generelle utredninger og strategier

Statens vegvesen har inngått rammeavtale med fire firma. De ulike oppdrag vil bli fordelt mellom firmaene, med målsetting om samme totale rammebeløp for hvert firma. Vi gleder oss til å gå i gang med oppdragene som vil komme og et tett og godt samarbeid med Statens vegvesen!

 

Ill. Sjetebrua, Levanger av tegn_3.

Ill. Sjetebrua, Levanger av tegn_3.