Statens vegvesen i vest tar ÅF Reinertsen med videre

Statens Vegvesen på Vestlandet har valgt oss til å være et av seks rådgiverfirma som skal løse de store samferdselsutfordringene framover gjennom rammeavtale for planlegging og prosjektering. 

Den forrige rammeavtalen utløp i fjor høst og vi er stolte over fornyet tillit. Konkurransen var hard denne gangen, med hele 16 kompetente firma som konkurrerte om å bli en av de seks utvalgte.

ÅF Reinertsens avdeling i Bergen har siden opprettelsen i 2012 gjennomført mange interessante og utfordrende infrastrukturprosjekter, særlig innenfor fagene veg, arealplan, VA og brukonstruksjon. Eksempel på dette er to store prosjekter på Voss, prosjektering av ny kollektivterminal Voss Knutepunkt og fornying av E16 gjennom Voss sentrum.

Vi har også prosjekter i Rogaland. Reguleringsplan for trafikksikring gjennom gang- og sykkelveg langs fv 316 i Sandnes. Vi prosjekterer også trafikksikring av flere ulykkesutsatte kryss.

ÅF Reinertsen ønsker å jobbe med kunder som utvikler oss, og ser fram til mange nye prosjekter og et videre godt samarbeid med Statens Vegvesen de kommende årene som følge av den nye rammeavtalen.

 

Lik og del gjerne oppslaget på vår Facebook-side.

 

Ill. prosjektet i Voss.

Ill. prosjektet i Voss.