Kunnskapsministeren åpnet 9. mai den ferdig rehabiliterte Urbygningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU i Ås.

Den storslagne Urbygningen fra 1901 er rehabilitert etter alle kunstens regler og har fått høy teknisk standard for undervisning og fjernundervisning, tilfredsstiller dagens krav til tilgjengelighet, sikkerhet, inneklima, støydemping og belysning. Samtidig har den fredede bygningen bevart sin opprinnelige utforming og de flotte detaljene fra 1901.

ÅF Infrastruktur, nå en del av ÅF Reinertsen har vært underleverandør til Statsbygg. Vi har hatt ansvar for elektroprosjektering og vært rådgivende ingeniør innen brann på prosjektet. Utover dette har vi hatt rollen som ITB-koordinator. Vi har også et eget oppdrag for NMBU som omfatter prosjektering og byggeledelse for AV-utstyr. ÅF Lighting har hatt alt ansvar for prosjektering lys. ÅF Advansia har hatt byggeledelse av den omfattende rehabiliteringen av Urbygningen. Generalentreprenør har vært Skanska.

Bygget er fredet og rehabiliteringen har derfor foregått i tett samarbeid med Riksantikvaren. Under talen ved åpningen mandag, snakket sjefen for Statsbygg, Harald Nikolaisen, om at dette var et av de mest kompliserte byggene Statsbygg har rehabilitert. Han la vekt på at bygget har blitt tilbakeført til sin fordums glans, men oppgradert til topp moderne bygg for læring. Han påpekte også at det har kostet omtrent like mye å rehabilitere den som det ville kostet å bygge nytt, men at vi har skapt en merverdi for fremtiden som er ikke er mulig å måle i penger.

Les mer om prosjektet på Statsbyggs nettsider.

Vi håper ansatte og studenter ved NMBU på Ås blir fornøyde med Urbygningen i oppgradert versjon!