Ambassaden i Washington, kanselliet: Strategisk utvikling og programmering

Vi er stolte over å ha vunnet Statsbyggs konkurranse om programmering av kanselliet ved den norske ambassaden i Washington!

 

Dette er et prosjekt innen strategisk arbeidsplassutvikling, hvor Utenriksdepartementet (UD) og Statsbygg ønsker at vi skal se på «hvordan arkitektur og design kan bidra til en effektiv og fleksibel organisasjon, der løsninger fokuserer på organisasjonens innhold, behov og oppgaveløsning.» Målet er «sikre, moderne, effektive og fleksible arbeids- og møteplasser.» Det betyr at vi skal kombinere kunnskap om fremtidens kontorløsninger, kartlegging av dagens arbeidsformer i utenrikstjenesten og ved ambassaden, og dialog med UD for å komme frem til et nytt konsept for ambassadens kontorløsninger.

Vårt team er satt sammen av medarbeidere fra tegn_3 og ÅF Reinertsen avd. Utvikling og analyse. Vi kombinerer kompetanse innen prosessledelse, arbeidsplassutvikling og interiørarkitektur. Oppdraget skal gjennomføres i løpet av 2016.

Dette er et prestisjeoppdrag som vi er svært glad for at vi vant. Vi ser frem til samarbeidet med Utenriksdepartementet (Norge) og Statsbygg.

 

Kanselliet ved Ambassaden i Washington (Statsbygg)

Kanselliet ved Ambassaden i Washington (Statsbygg)