Avinor - prolongering av rammeavtale RIV

Avinor benytter seg av opsjonen om å forlenge kontrakten for konsulenttjenester RIV med ett år til 19.6.17. Våre arbeidsoppgaver innenfor rammeavtalen vil ligge i hele spennet fra ide, regulering, forprosjekt, detaljprosjekt, prosjekteringsledelse, kontrahering, oppfølging i byggetid, overlevering, dokumentasjon og tilstandsanalyser. 

"Avinor har ansvar for de 46 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og mili...tær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen med verden."
Les mer om Avinor på nettsiden deres: https://avinor.no/

 

Foto: Avinor AS.