Vi jobber med visjonsprosjektet for NTNU

ÅF Reinertsen jobber gjennom sitt datterselskap tegn_3 med visjonsprosjektet for NTNU. Vi jobber med konkretisering av målsetninger for utbygging og med overordnet lokalisering av samlet campus i Trondheim.

 

Dette er et typisk tidligfaseprosjekt, hvor vi får brukt vår tverrfaglige kompetanse på planlegging, funksjon, strategi, brukerprosesser og organisasjonsutvikling.

 

Sentrale spørsmål er: Hvordan kan campus støtte opp under framtidens behov for forskning, undervisning, nyskaping og formidling? Hvilke prinsipper skal ligge til grunn for utbygging av campus? Hvilket utbyggingsmønster skal velges, og hvor skal campus lokaliseres?

 

Arbeidet er et avrop på rammeavtale som ÅF Reinertsen har sammen med WSP, og vi jobber tett med fagpersonene i NTNUs campusprosjekt. Denne fasen av arbeidet skal være ferdig til sommeren 2016, og ligge til grunn for beslutninger i NTNUs styre og i Kunnskapsdepartementet.

Flyfoto Gløshaugen 2009. Foto: Erik Børseth, Synlig design og foto AS, NTNU Info.

Flyfoto Gløshaugen 2009. Foto: Erik Børseth, Synlig design og foto AS, NTNU Info.