Rammeavtale Plan for Statsbygg

tegn_3 og ÅF Reinertsen har i samarbeid med Ecofact og Rodeo fått kontrakt som førsteleverandør i rammeavtale med Statsbygg over to år med opsjon på forlengelse 1+1 år. Avtalen gjelder bistand til plantjenester, herunder mulighetsstudier, reguleringsplaner og konsekvensutredninger for Statsbyggs bygningsmasse og eiendommer over hele Norge.

 

Statsbygg anslår samlet årlig beløp i rammeavtalen til å være opp mot tre millioner, hvorav førsteleverandøren skal få 40 – 60 % av oppdragsmengden. Statsbygg forvalter hele 2,8 millioner m2 fordelt på 2350 bygninger og 600 eiendommer. Fra før jobber tegn_3 og ÅF Reinertsen som kjent med Statsbygg i prosjekt for nytt Regjeringskvartal og i utviklingen av nye Campus Ringerike i Hønefoss (se illustrasjon).