Velkommen!

Sammenslåingen av ÅF Infrastruktur og Reinertsens landbaserte virksomhet som i dag utgjør ÅF Reinertsen er grunnlaget for en betydelig satsing i det norske markedet for arkitektur, infrastruktur og bygg.

 

Vårt mål er å befeste en posisjon i toppen blant de ledende rådgivermiljø i Norge innen ingeniør-, arkitekt- og plantjenester. Våre forretningsområder er samferdsel, infrastruktur, industri, bygg og anlegg.

Sammen er vi ca. 380 ansatte i Oslo, Trondheim, Lillestrøm, Sandefjord og Bergen. Vår samlede kompetanse, erfaring og kapasitet bidrar til økt verdiskapning for våre kunder gjennom innovative og bærekraftige løsninger.