Vi skal detaljprosjektere 72 omsorgsboliger i Kolbotn!

tegn_3 og ÅF Reinertsen har i felleskap vunnet detaljprosjekteringsoppdraget for bygging av 72 omsorgsboliger, dagsenter og demensavdeling i Kolbotn sentrum.
Oppdragsgiver Oppegård kommune har høye miljøambisjoner og omsorgsboligene skal utføres i massivtre, være passivhus og være forberedt for plusshus.

tegn_3 stiller med arkitekter og landskapsarkitekter mens ÅF Reinertsen stiller med hel prosjekteringsgruppe. Det er spesielt moro at vi vinner oppdraget etter å ha laget skisse- og forprosjekt for samme oppdragsgiver!