Forprosjekt kulturhavna i Ålesund

ÅF Reinertsen og tegn_3 har i minikonkurranse vunnet forprosjekt for utvikling av kulturhavna i Ålesund.

Vinnerutkastet for dette sentrale byutviklingsprosjektet i Ålesund ble i 2011 vunnet av jaja architects og vi skal nå videreutvikle vinnerforslaget med kostnadsberegning, detaljering, landskapsarkitektur og konstruksjon for det nye vannrommet som skal graves ut i de utfylte områdene langs Brosundet, på bakgrunn av vedtatt reguleringsplan for området. Forprosjektet skal sette standarden for videre utforming av havneområdet. 

Ill.: Jaja architects.

Ill.: Jaja architects.